BIORAFINAREA FLUXURILOR LATERALE REZULTATE DIN COMERCIALIZAREA CIPRINIDELOR – COLSTIM

INFORMATII GENERALE

Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic (PTE)

Contract nr. 3PTE / 2020

Durata contractului: 24 luni

Valoarea proiectului: 1 526 682 lei, din care

 • Valoarea de la bugetul de stat: 1 189 000 lei
 • Valoare cofinantare: 337 682 lei

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Contractor: MEDICA FARMIMPEX SRL (www.pro-natura.ro)

Parteneri: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI (INCDSB) (www.incdsb.ro)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE BUCURESTI (ICECHIM) (www.icechim.ro)

DESPRE PROIECT

Ideea de proiect (scop și obiective). Scopul proiectului este creșterea competitivității întreprinderii-coordonator, Medica Farmimpex (MED), și a agenților economici beneficiari ai produselor rezultate prin proiect, prin asimilarea unor rezultate CDI și prin întărirea parteneriatului cu unități de cercetare din domeniul Bioeconomie – Biotehnologie.

Rezultatele proiectului sunt produse cu valoare adăugată mare obținute, printr-o biotehnologie extractivă integrată, din fluxurile laterale ale comercializării ciprinidelor în stare proaspătă. Ciprinidele de crescătorie, crapul (Cyprinus carpio) și mai ales speciile introduse, novac (Arystichtys nobilis), cteno (Ctenopharingodon idella), sânger / fitofag (Hypophthalmichthys molitrix) sunt pești de mari dimensiuni – la comercializare depășind 5-7 kg. Astfel de pești mari sunt vânduți, de obicei, în stare proaspătă numai după procesare, cu separarea solzilor, a oaselor principale și a capului – care sunt sub-produse/fluxuri laterale transformabile în deșeuri, în lipsa unei valorificări rapide.

Colagenul se extrage din reziduurile de pesti de apa dulce si apoi este supus unui proces de hidroliză enzimatică. In acest proces se folosesc enzime specifice pentru a descompune legăturile peptidice, astfel încât peptidele de colagen să poată fi extrase. Peptidele de colagen sunt lanțuri scurte de aminoacizi extrase din colagenul nativ. Gradul de hidroliză are un impact important asupra greutății moleculare medii a produsului final.

Procesul de hidroliză enzimatică este strict controlat pentru a asigura reproductibilitatea. Peptidele de colagen obtinute sunt bioactive. Asta înseamnă că, odată absorbite în fluxul sanguin, ele pot influența activitatea celulelor din corp în mai multe moduri. De exemplu, peptidele de colagen pot stimula fibroblastele din piele pentru a produce mai mult acid hialuronic, care este esențial pentru hidratarea pielii. Peptidele cu masa moleculara mica (1 -3 KDa) se pot utiliza la obtinerea unor suplimente alimentare / produse nutraceutice sau a unor produse cosmetice / cosmeceutice.

Caracterul inovativ al proiectului este dat și de modalitatea în care se propune utilizarea ca biostimulant pentru plante a polipeptidelor cu masa moleculara mai mare de 5 KDa, cu peste 40-50 resturi de aminoacizi, recuperate în timpul producerii hidrolizatului de colagen. S-a raportat recent faptul că astfel de polipeptide aplicate ca tratament la sămânță / sol sunt un foarte bun biostimulant pentru legume. In acest proiect se propune utilizarea unor astfel de polipeptide și ca agent de acoperire, pentru a produce fertilizanți granulați cu eliberare controlată.

Scopul proiectului

Proiectul propune o biotehnologie prin care se recuperează din fluxuri laterale ale procesarii industriale a pestilor de apa dulce: hidrolizat de colagen – peptide (nutraceutic de uz uman) și polipeptide de tip gelatină – biostimulanți pentru plante.

Sub-produsele utilizate de noi in cadrul acestui proiect au provenit de la peste fitofag – crapul argintiu (Hypophthalmichthys molitrix), care este un pește fitoplanctonofag din familia ciprinidelor, cu dimensiuni de peste un metru, din apele mari curgătoare dulcicole. Aceste sub-produse ne-au fost furnizate de SC Deltaica Seafood SRL din Tulcea, societate comerciala specializata in procesarea si comercializarea pestelui si a produselor din peste.

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității întreprinderii coordonator, Medica Farmimpex (MED) și a agenților economici beneficiari ai produselor rezultate prin proiect, prin asimilarea unor rezultate CDI și prin întărirea parteneriatului cu unități de cercetare din domeniul Bioeconomie – Biotehnologie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
(i) dezvoltarea unei instalații pilot pentru obținerea din fluxurile laterale de la comercializarea peștilor a produselor cu valoare adăugată mare;
(ii) validarea tehnologiei integrate în mediu industrial;
(iii) demonstrarea funcționalității tehnologiei în mediu industrial, prin caracterizarea și testarea produselor cu valoare adăugată mare obținute.

REZULTATE OBTINUTE ETAPA I 2020

In urma analizei rezultatelor fizico-chimice si a testarii biologice in vitro s-au obtinut cele mai bune date pentru hidrolizatele proteice rezultate in urma extractiei colagenului din deseuri de peste de apa dulce cu papaina, alcalaza si amestecul flavourzima – alcalaza.

Analizand comparativ toate rezultatele obtinute, inclusiv randamentele de extractie, s-a selectat ca metoda optima de obtinere a hidrolizatelor proteice metoda enzimatica cu papaina.

Aceasta metoda experimentala a fost realizata la nivel laborator in cadrul INCDSB, luand in lucru o cantitate initiala de 100 g tesut (subproduse de pesti de apa dulce).

Metoda a fost transferata la agentul economic Medica Farmimpex care a preluat tehnologia si a realizat fluxul tehnologic la nivel pilot, luand in lucru o cantitate initiala de tesut de 500 g. Pornind de la aceasta cantitate de tesut prelucrat si supus extractiei conform procedurii experimentale descrise in raportul primei etape, s-a obtinut initial o sarja de hidrolizat de colagen cu aceleasi caracteristici ca ale hidrolizatului obtinut la nivel laborator si cu un randament comparabil (aprox. 68% – ceea ce inseamna ca din 1000 g de tesut se pot obtine aprox. 680 g hidrolizat de colagen, valori raportate la substanta uscata).

Fluxul tehnologic la nivel pilot, pentru obtinerea hidrolizatului de colagen sub forma de peptide colagenice cu diferite mase moleculare este prezentata in schema de mai jos:

In urma realizarii activitatilor acestei etape a proiectului au fost obtinute rezultatele estimate, si anume:

 • S-a realizat specificatia de ridicare la scara pilot a instalatiei experimentale, prin reconfigurarea si completarea unei instalatii existente la sediul Medica Farmimpex, pentru obtinerea hidrolizatului de colagen din deseuri de peste;
 • S-au realizat modele si procedee experimentale de ridicare la scara a tehnologiei de extractie a colagenului si de hidroliza a colagenului solubilizat din deseuri de pesti de apa dulce.
 • S-au realizat modelele și procedeele experimentale pentru colectarea polipeptidelor de colagen care au activitate de biostimulant pentru plante.

DISEMINARE

Au fost depuse la OSIM doua cereri de brevet pentru protejarea solutiilor originale privind procedeul de obtinere a hidrolizatului de colagen din deseuri de peste de apa dulce si privind peptidele de colagen cu efect de biostimulanti pentru plante:

HIDROLIZAT PROTEIC CU PROPRIETĂȚI BIOACTIVE IZOLAT DIN SUBPRODUSE DE PEȘTE ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A/00659/22.10.2020

COMPOZIȚIE DE BIOSTIMULANT PENTRU PLANTE DIN SUBPRODUSE DE PEȘTE ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE -A/00781/25.11.2020, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. A/00659/22.10.2020

Rezultatele obtinute au fost diseminate prin comunicari stiintifice:

 • Chemical and Biological characterization of protein hydrolysates from fresh water fish waste, Priochem 16th edition, 28 – 30 oct. 2020, București, Romania, publicat in Proceedings 2020, 57(1), 94; https://doi.org/10.3390/proceedings2020057094
 • In silico analysis of the formation of bioactive peptides from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) collagen, Priochem 16th edition, 28 – 30 oct. 2020, București, Romania, Proceedings 2020 20, 57 (1), 24; https://doi.org/10.3390/proceedings2020057024

REZULTATE OBTINUTE ETAPA II 2021

In aceasta etapa a proiectului s-au testat modele si proceduri experimentale de ridicare la scara pilot a tehnologiei de extractie a colagenului solubilizat din deseuri de pesti de apa dulce (piele, oase, aripioare si solzi), tehnologie din care rezulta hidrolizat de colagen si faina de peste. Din hidrolizatul de colagen se obtin prin hidroliza enzimatica peptide bioactive care se separa prin ultrafiltrare in peptide cu masa moleculara mica (utilizabile la obtinerea de suplimente alimentare si produse cosmetice) si peptide cu masa moleculara mare – polipeptide cu rol de biostimulanti pentru plante.

In urma metodelor si procedeelor experimentale de obtinere a colagenului solubilizat prin hidroliza enzimatica cu pepsina efectuate in laborator s-a observat ca modelul utilizat este fezabil, reproductibil si are un randament bun. Produsele obtinute la aceasta scara (laborator) – colagenul si faina de peste – au fost analizate fizico-chimic si biologic, rezultatele fiind comparabile atat cu o proba de colagen bovin obtinut prin aceeasi metoda, cat si cu o proba de colagen de peste cumparata de agentul economic din import (Italia). De asemenea, au fost analizate peptidele care rezulta din colagen prin hidroliza enzimatica a acestuia cu papaina. Tehnologia stabilita la nivel laborator a fost ridicata la scara pilot intr-o sectie special amenajata la agentul economic.

Colagenul solubilizat si peptidele cu masa moleculara mica sunt utilizate de agentul economic la realizarea de noi produse din categoria suplimentelor alimentare (Supliment alimentar pentru imbunatatirea sanatatii pielii, parului si unghiilor si Supliment alimentar pentru imbunatatirea sanatatii articulatiilor) si din categoria cosmetice (“Sunscreen Lotion” pentru prevenirea si controlul arsurilor solare). Aceste produse au fost caracterizate si testate din punct de vedere al biocompatibilitatii in laboaratoarele INCDSB.

Peptidele cu masa moleculara mare au fost recuperate din retentatul de la ultrafiltrare și utilizate pentru obținerea unui biostimulant pentru plante. Produsul biostimulant pentru plante are efecte de stimulare a formării recoltei și de mărire a eficienței de utilizare a apei la plantele de tomate cherry.

A fost realizat un sistem de asigurare a reproductibilității produsului biostimulant pentru plante prin utilizarea spectroscopiei Raman pentru estimarea conținutului de colagen (triplu helix) și iminoacizi.

In urma realizarii activitatilor acestei etape a proiectului au fost obtinute rezultatele estimate, si anume:

 • A fost stabilita tehnologia de extractie a colagenului din deseuri de pesti de apa dulce si de separare a peptidelor bioactive, care a fost ridicata la scara la nivel pilot la agentul economic, obtinandu-se hidrolizat de colagen, peptide cu masa moleculara mare (< 50 Kda) si peptide cu masa moleculara mare (50 – 100 Kda) si faina de peste;
 • Colagenul solubilizat din deseuri de peste, sub forma de pulbere atomizata, a fost utilizat de agentul economic pentru obtinerea a 2 produse noi din categoria suplimentelor alimentare (pentru imbunatatirea sanatatii pielii, parului si unghiilor si pentru imbunatatirea sanatatii articulatiilor), iar peptidele cu masa moleculara mica – la obtinerea unui produs cosmetic (“Sunscreen Lotion” pentru prevenirea si controlul arsurilor solare);
 • Aceste produse au fost testate in laborator, analizandu-se compozitia si efectul asupra culturilor de celule specifice (celule epiteliale intestinale pentru suplimmentele alimentare si celule epiteliale dermale pentru produsul cosmetic);
 • A fost obtinut un produs biostimulant pentru plante . A fost realizat un experiment care a constat în tratarea foliară a plantelor de tomate, aflate în faza vegetativă, cu apă (proba martor), bioprodus de referință TerraSorb foliar (BioIberica, Barcelona, Spania) și produsul pe bază de polipeptide de colagen. Efectul tratamentelor cu hidrolizate proteice din colagen (obținute în cadrul proiectului COL-STIM) asupra plantelor a aratat că tratamentele foliare cu biostimulanți determină o creștere a eficienței de utilizare a apei.

DISEMINARE

Lucrare publicata:

Effect of Fish Bone Bioactive Peptides on Oxidative, Inflammatory and Pigmentation Processes Triggered by UVB Irradiation in Skin Cells, Andreea Iosageanu, Daniela Ilie, Oana Craciunescu, Ana-Maria Seciu-Grama, Anca Oancea, Otilia Zarnescu, Ionut Moraru and Florin Oancea, 2021, Molecules, 26(9), Article Number: 2691, DOI: 10.3390/molecules26092691

:+:+:+:+:+:

Lucrări acceptate pentru publicare:

Enzymatic extraction, characterization and biological properties of protein hydrolysates from freshwater fish waste, Toma Agnes, Craciunescu Oana, Moldovan Lucia, Ciucan Teodora, Tatia Rodica, Ilie Daniela, Mihai Elena, Savin Simona, Sanda Catalina, Anca Oancea, Jurcoane Stefana, Israel Florentina, Balan Daniela, Luta Gabriela, Romanian Biotechnological Letters, no. 1, 2022

Versatility of nanformulation based on fish collagen and bacterial cellulose, Angela Moraru și Florin Oancea, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XXVI, No. 1, 2022.

:+:+:+:+:+:

Comunicari:

 • HIGH-ADDED VALUE PRODUCTS OBTAINED FROM FRESHWATER FISH WASTE PROCESSING, Anca Oancea, Lucia Moldovan, Agnes Toma, Rodica Tatia, Catalina Sanda, Viorica Coroiu, Florin Oancea, RETASTE Conference Abstracts, Vol. 1 RETASTE-Biorefineries and biotechnology-78, Athens, Greece, 6-8 May, 2021
 • COMPARATIVE STUDIES CONCERNING BIOACTIVE PEPTIDES OBTAINED FROM FISH BY-PRODUCTS, Agnes Toma, Simona Savin, Teodora Ciucan, Elena Mihai, Catalina Sanda, Lucia Moldovan, Anca Oancea, PRIOCHEM 17th Edition, 27-29 October 2021, Bucharest, Romania
 • CLOSING THE LOOP IN AN EFFICIENT MANNER – THE FEED-FORWARD CONTROL SOLUTION, Angela Moraru, Anca Oancea, Marius Ghiurea, Naomi Tritean, Florin Oancea, PRIOCHEM 17th Edition, 27-29 October 2021, Bucharest, Romania

REZULTATE OBTINUTE ETAPA III 2022

In aceasta etapa a proiectului s-au realizat urmatoarele activitati:

 • Demonstrarea funcționalității produselor pe bază de colagen solubilizat și a făinii de pește

Demonstrarea funcționalității produselor pe bază de colagen hidrolizat

 • DEMONSTRAREA FUNCTIONALITATII PRODUSULUI DESTINAT IMBUNATATIRII SANATATII PIELII, UNGHIILOR SI PARULUI (MARINE KOLLAGEN)
 • DEMONSTRAREA FUNCTIONALITATII PRODUSULUI COSMETIC “SUNSCREEN LOTION” PENTRU PREVENIREA SI CONTROLUL ARSURILOR SOLARE
 • DEMONSTRAREA FUNCTIONALITATII PRODUSULUI SUPLIMENT ALIMENTAR PENTRU IMBUNATATIREA SANATATII ARTICULATIILOR (PRO ACTIVE KOLLAGEN)

Demonstrarea funcționalității fainii de peste

Demonstrarea funcționalității produselor pe bază de polipeptide de colagen cu activitate de biostimulant pentru plante

In urma realizarii activitatilor acestei etape a proiectului au fost obtinute rezultatele estimate, si anume:

– s-a demonstrat functionalitatea tehnologiei de hidroliza enzimatica a colagenului solubilizat din deseuri de pesti de apa dulce prin reproductibilitatea caracteristicilor produselor obtinute;

– s-a demonstrat functionalitatea tehnologiei de obtinere a fainii de peste – ca subprodus al procedeului de obtinere a hidrolizatului de colagen;

– agentul economic Medica Farmimpex a demonstrat functionalitatea produselor pe baza de colagen hidrolizat din deseuri de pesti de apa dulce prin aprobarea – in urma analizelor – specificatiilor tehnice si a obtinerii certificatelor de notificare a produselor care contin colagen (respectiv peptide colagenice cu masa moleculara mica), ceea ce a permis punerea pe piata a acestor produse;

– procedeul de biorafinare a fluxurilor laterale rezultate din comercializarea ciprinidelor este functional; prin procesul de ultrafiltrare a solutiei de hidrolizat de colagen utilizand aparatul de ultrafiltrare tangentiala achizitionat de agentul economic s-a realizat separarea peptidelor colagenice cu masa moleculara mica (3000 – 5000 da) de cele cu masa moleculara mare (>10000da);

– functionalitatea fainii de peste a fost demonstrata printr-un experiment realizat pe puiet de pesti de apa dulce care au fost hraniti cu acest produs si care au tolerat bine produsul, prezentand o crestere in greutate semnificativa;

– functionalitatea produselor a fost demonstrata si la nivel laborator, prin experimente in vitro:

~ efectul produsului Marine Kollagen de stimulare a vindecarii ranilor cutanate superficiale a fost demonstrat printr-un experiment realizat pe o linie de keratinocite umane printr-un experiment scratch assay/ wound healing assay.

~ efectul produsului Sunscreen Lotion de protectie a pielii fata de radiatiile UV a fost demonstrat pe o linie de celule epiteliale care au fost iradiate in prezenta sau absenta produsului analizat, observandu-se efectul fotoprotector al probei asupra celulelor epiteliale împotriva radiațiilor UV-B, determinat prin cresterea procentului de viabilitate al celulelor in prezenta prdusului.

~ efectul antiinflamator al produsului Proactive Kollagen s-a demonstrat printr-un model experimental in vitro pe celule THP-1 stimulate cu un agent inflamator si tratate apoi cu proba de interes, in diferite concentratii. Rezultatele obtinute au demonstrat ca produsul Pro Active Kollagen testat prezinta activitate anti-inflamatorie, cel mai bun rezultat obtinandu-se in cazul concentratiei de 750 μg/ml.

~ polipeptidele cu masă moleculară mai mare de 5 KDa au fost utilizate pentru obținerea de biostimulanți pentru plante. Activitatea lor a fost amplificată prin tratare cu glutaminază. Pentru că polipeptidele colagenice de tip gelatină folosite pentru filmarea semințelor au determinat o stimulare a germinării semințelor, principala lor utilizare practică propusă este pentru tratarea semințelor care au o capacitate și o energie germinativă redusă, cum sunt de exemplu semințele diferitelor plante aromatice.

Produsele realizate în cadrul proiectului de către IMM-ul coordonator, Medica Farmimpex, valorifică integral sub-produsele rezultate din peștii de apă dulce.

DISEMINARE

 • Daniela Ilie, Andreea Iosageanu, Oana Craciunescu, Ana-Maria Seciu-Grama, Catalina Sanda and Florin Oancea, Free Radical Scavenging, Redox Balance and Wound Healing Activity of Bioactive Peptides Derived from Proteinase K-Assisted Hydrolysis of Hypophthalmichthys molitrix Skin Collagen, Food Technology and Biotechnology, 2022, 60(3), https://doi.org/10.17113/ftb.60.03.22.7107 (Lucrare acceptata spre publicare)
 • Grigore-Mihăiță Stan, Diana Constantinescu-Aruxandei, Dan Florin Mihăilescu, Florin Oancea, In silico approach for the identification and characterisation of bioactive peptides from silver carp collagen, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XXV, No. 1, 2021 (lucrare acceptată spre publicare);
 • Teodora Livia Ciobanu, Bogdan Trică, Naomi Tritean, Florin Oancea, Gelatin as an active carrier for seed coating, Agronomy (lucrare trimisă spre publicare).

Participare conferinta (poster):

 • Teodora Ciucan, Andreea Iosageanu, Agnes Toma, Elena Mihai, Ana-Maria Seciu, Anca Oancea, Bioactive peptides from freshwater fish protein hydrolyzate used for new food supplements, Workshop exploratoriu NeXT-Chem “TEHNOLOGII INOVATOARE TRANS-SECTORIALE” Ediția a IV-a, 19-20 MAI 2022, ICECHIM Bucuresti.

RAPORT FINAL

Activitatile defasurate in cadrul proiectului COLSTIM au condus la stabilirea unei biotehnologii de extractie integrată a colagenului, peptidelor colagenice si a fainii de peste din fluxurile laterale ale comercializării pestilor de apa dulce (in special a ciprinidelor) în stare proaspătă. Ciprinidele de crescătorie (crap – Cyprinus carpio, novac – Arystichtys nobilis, cteno – Ctenopharingodon idella), sânger / fitofag – Hypophthalmichthys molitrix) sunt comercializate, de obicei, în stare proaspătă numai după procesare, cu separarea solzilor, a oaselor principale și a capului – care sunt sub-produse/fluxuri laterale transformabile în deșeuri, în lipsa unei valorificări rapide. Prin implementarea acestui proiect s-a elaborat o biotehnologie prin care se recuperează din aceste fluxuri laterale: hidrolizat de colagen – peptide (supliment alimentar de uz uman) și polipeptide de tip gelatină (biostimulanți pentru plante). Partea de tesut care ramane dupa extractia colagenului este procesată în făină de oase, care este un supliment nutritiv esențial în cazul furajării peștilor cu masa vegetala. Fiecare dintre aceste produse are o valoare de întrebuințare ridicată, asociată unei valori de piață semnificative. Colagenul din pește reprezintă o sursă alternativă celui din mamifere și din păsări, având o serie de avantaje în realizarea de suplimente alimentare, în special datorită unei mai bune bio-disponibilități. Hidrolizatul de colagen de pește este multifuncțional, având nu numai acțiune de stimulare a metabolismului colagenului în țesuturile conjunctive (piele, tendon, os), dar și efecte antioxidante, anti-hipertensive și anti-inflamatorii. Datorită proprietăților sale, în primul rând a celor anti-antioxidante și de anti-îmbătrânire, hidrolizatul de colagen din pește este utilizat și pentru diferite produse cosmetice. Biostimulanții pentru plante sunt o nouă categorie de produse utilizate în tehnologiile de cultură a plantelor, care determină creșterea eficienței de preluare și utilizare a nutrienților de către plante, mărirea rezistenței la factorii de stres abiotici (seceta) și îmbunătățirea calității recoltei. Tehnologia de prelucrare a deseurilor pestilor de apa dulce permite valorificarea totală a subproduselor rezultate la procesatorii de pește prospăt.

Schema tehnologiei integrate de valorificare totală a sub-produselor din pește de apă dulce, cu producerea de suplimente nutritive, peptide de colagen și făină de pește, și polipeptide de colagen de tip gelatină, utilizabilă ca biostimulanți pentru plante.

Pe parcursul derularii proiectului s-a proiectat si reconfigurat o instalație existenta la coordonator (SC Medica Farmimpex) pentru a fi utilizabilă la obținerea produselor cu valoare adăugată mare din sub-produse de pește pe baza tehnologiei de laborator elaborate de partenerul INCDSB, care a furnizat firmei si specificația de ridicare la scară a tehnologiei. S-au achiziționat echipamente de completare (instalație de ultra-filtrare) și materialele necesare realizării la scara pilot a tehnologiei de obținere a hidrolizatului de colagen din subproduse de pești de apa dulce (piele, oase, viscere, carne). S-a elaborat (la nivel laborator) tehnologia de hidroliza enzimatica a deseurilor de peste si apoi aceasta tehnologie a fost transferata si ridicata la scara pilot la agentul economic Medica Farmimpex. S-au obţinut peptide de colagen din hidrolizatul de colagen, prin ultrafiltrare tangențiala, metoda care a permis separarea peptidelor cu masa moleculara mica (1-3 KDa) de cele cu masa moleculara mare (> 5 KDa) care au fost analizate din punct de vedere al potențialului lor de biostimulanți pentru plante.

Prin ridicarea la scara pilot a tehnologiei de extractie a colagenului solubilizat din deseuri de pesti de apa dulce, au rezultat hidrolizatul de colagen si faina de peste. Din hidrolizatul de colagen se obtin prin hidroliza enzimatica peptide bioactive care se separa prin ultrafiltrare in peptide cu masa moleculara mica (utilizabile la obtinerea de suplimente alimentare si produse cosmetice) si peptide cu masa moleculara mare – polipeptide cu rol de biostimulanti pentru plante. Hidrolizatul de colagen si peptidele se conditioneaza prin atomizare, iar faina de peste – prin uscare si macinare. Colagenul solubilizat si peptidele cu masa moleculara mica sunt utilizate de agentul economic la realizarea de noi produse din categoria suplimentelor alimentare (Supliment alimentar pentru imbunatatirea sanatatii pielii, parului si unghiilor si Supliment alimentar pentru imbunatatirea sanatatii articulatiilor) si din categoria cosmetice (“Sunscreen Lotion” pentru prevenirea si controlul arsurilor solare). Aceste produse au fost caracterizate si testate din punct de vedere al biocompatibilitatii in laboaratoarele INCDSB.

Peptidele cu masa moleculara mare au fost recuperate prin ultrafiltrare și utilizate pentru obținerea unui biostimulant pentru plante. Produsul biostimulant pentru plante are efecte de stimulare a formării recoltei și de mărire a eficienței de utilizare a apei la plantele de tomate. A fost realizat un experiment care a constat în tratarea frunzelor plantelor de tomate, aflate în faza vegetativă, cu apă (proba martor), bioprodus de referință TerraSorb foliar (BioIberica, Barcelona, Spania) și produsul pe bază de polipeptide de colagen.

Experimentele efectuate au permis adaptarea tehnologiei de prelucrare a colagenului din pește pentru a asigura colectarea de polipeptide care au o activitate reproductibilă de biostimulare a plantelor.

Demonstrarea functionalitatii produselor pe baza de colagen solubilizat s-a realizat la nivelul agentului economic Medica Farmimpex prin analizele de conformitate realizate si prin intocmirea si aprobarea dosarelor de notificare in baza carora produsele pot fi puse pe piata.

Pentru demonstrarea functionalitatii fainii de peste s-a realizat un experiment pe puiet de pastrav intr-o crescatorie. La sfarsitul experimentului nu a fost observată nicio mortalitate a peștilor, iar greutatea corporală medie a peștilor a crescut. Hrana care conținea exclusiv făină de pește a condus la o dublare a cresterii medii a greutatii puietului de pastrav fata de exemplarele care au primit varianta de hrana clasica.

Functionalitatea produselor a fost demonstrata si la nivel laborator, prin experimente pe culturi de celule:

 • Efectul produsului Marine Kollagen de stimulare a vindecarii ranilor cutanate superficiale a fost demonstrat printr-un experiment realizat pe o linie de celule epiteliale.
 • Efectul produsului Sunscreen Lotion de protectie a pielii fata de radiatiile UV a fost demonstrat pe o linie de celule epiteliale care au fost iradiate in prezenta sau absenta produsului analizat, observandu-se efectul fotoprotector al probei asupra celulelor epiteliale împotriva radiațiilor UV-B.
 • Efectul antiinflamator al produsului Proactive Kollagen s-a demonstrat printr-un model experimental in vitro pe monocite stimulate cu un agent inflamator si tratate apoi cu proba de interes, in diferite concentratii. Rezultatele obtinute au demonstrat ca produsul PRO ACTIVE KOLLAGEN testat prezinta activitate anti-inflamatorie.

Demonstrarea funcționalității produselor pe bază de polipeptide de colagen cu activitate de biostimulant pentru plante s-a realizat la partenerul ICECHIM.

 • Acoperirea semințelor cu filme formate de polipeptide colagenice din pește a determinat efectele similare auxinelor, de stimulare a pompei de protoni și de stimulare a creșterii coleoptilelor.
 • Peptidele cationice separate o dată cu peptidele colagenice au dovedit o activitate de blocare a dezvoltării unor fitopatogeni telurici (B. allii DSMZ 62081).
 • Pentru că polipeptidele colagenice de tip gelatină folosite pentru tratarea semințelor au determinat o stimulare a germinării acestora, principala lor utilizare practică propusă este stimularea germinării semințelor care au o facultate și o energie germinativă redusă, cum sunt de exemplu semințele de plante aromatice.

Realizarea instalației pilot pentru obținerea din sub-produse din pește a produselor cu valoare adăugată mare (hidrolizat de colagen, peptide colagenice, faina de peste) a permis validarea tehnologiei de valorificare integrală a sub-produselor din pește în mediu industrial.

Dr. Ing. Angela Moraru

Director Proiect SC Medica Farmimpex SRL Romania
angela.moraru@pro-natura.ro ~ www.pro-natura.ro

Dr. Anca Oancea

Responsabil partener Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Științe Biologice, Romania
oancea.anca@gmail.com ~ www.incdsb.ro

Dr. Florin Oancea

Responsabil partener Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie
florin.oancea@icechim.ro ~ www.icechim.ro

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați.